IP:
   on:  o:  w:
Imieniny:


AKTUALNOŚCI


------------------------------------------------------------------------------------------------Zapraszamy na transmisję MSZY ŚW. z Kamienicy Królewskiej - niedziela g. 12.00

Link do profilu naszej parafii - YouTube - kliknijW Niedzielę – 24 maja - dodatkowa Msza św. o g. 15.00,
po której będzie możliwość przyjęcia Komunii św.
z zachowaniem wszelkich obecnych przepisów.


Od g. 16.00 - 16.30 będą wydawane słodkie upominki
dla Uczestników Rodzinnego Konkursu Plastycznego
z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
(boczne wejście do kościoła)------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
WSD zapisy
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do naszego konta na facebook

konto facebook
------------------------------------------------------------------------------------------------Drodzy Parafianie i Goście !

W obecnej sytuacji, związanej epidemią koronawirusa,
 rytm życia naszej wspólnoty parafialnej koncentruje się wokół:


A) MSZE ŚW W NIEDZIELE  (od 17 maja)
wg. stałego porządku:
w Kamienicy – sobota g. 18.00, niedziela g. 8.00 i 12.00, -
dla 48 osób
w Załakowie – niedziela g. 10.00  -
dla 24 osób

(Transmisja - w niedzielę o g. 12.00 – kanał naszej parafii na You Toube)

B) MSZA ŚW. W TYGODNIU tylko w kościele parafialnym -
codziennie (pon.-pt.) o g. 17.00 i 18.00 -
dla 48 osób

C) RÓŻANIEC W DOMACH, W RODZINACH o g. 20.30,
- w łączności z duszpasterzem odmawiającym go w tym samym czasie w kościele

 


Z modlitwą

Ks. Andrzej Piernikarczyk – proboszcz


------------------------------------------------------------------------------------------------ZASADY DZIAŁAŃ DUSZPASTERSKICH 

W PARAFII KAMIENICA KRÓLEWSKA

OPRACOWANE NA PODSTAWIE WSKAZAŃ    DOTYCZĄCYCH    DYSCYPLINY    SAKRAMENTÓW

I    SAKRAMENTALIÓW    W    DIECEZJI    PELPLIŃSKIEJ

W   CZASIE   STANU    ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

z dnia 25 marca 2020 r. i późniejszych

 

 

1.    Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

 

2.    Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii

 

3.    Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie we Mszy świętej może uczestniczyć 48 osób w kościele parafialnym oraz 24 osoby w kościele filialnym + posługujący.  Zachęcamy do przynajmniej jednometrowego dystansu między uczestnikami liturgii. W liturgii uczestniczymy w maseczce zakrywającej częściowo twarz.

 

4.      W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni będą postępować koncelebransi i usługujący. 

 

5.      Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo. 

 

6.        Informujemy o odpustach udzielonych w Dekrecie z dnia  19 marca 2020 roku przez Penitencjarię Apostolską na czas pandemii:

„Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie

  

7.    Trwamy nadal na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 – rodziny w domach, duszpasterz w tym samym czasie w świątyni

 

8. Jesteśmy zaproszeni do podejmowania formacji przy pomocy internetu – szczególnie kandydaci do bierzmowania i dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej. Pomocą może być strona https://przystanpelplin.pl/

 

9.    Ograniczamy kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiamy telefonicznie 58 681 92 72 lub mailowo – apier@wp.pl lub pkamienica@diecezja-pelplin.pl

  
------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW W MEDIACH DIECEZJALNYCH

https://diecezja-pelplin.pl/diecezja/komunikaty/1623-transmisje-mszy-swietych-w-mediach-diecezjalnych------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------


Trwa zbiórka środków na pokrycie schodów kościoła filialnego w Załakowie granitem

Ofiary można przekazywać na specjalne subkonto -

06 8324 0001 0000 1414 2000 0020

O stanie wpłat będziemy informować w każdą trzecią niedzielę miesiąca w ramach ogłoszeń parafialnych.

Za złożone ofiary składamy serdeczne "Bóg zapłać"------------------------------------------------------------------------------------------------


PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
plik do pobrania


------------------------------------------------------------------------------------------------
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej
83-342 Kamienica Królewska,  ul Jana Pawła II 1,  tel. 58 681 92 72, e-mail: apier@wp.pl
Konto: 82 8324 0001 0000 1414 2000 0010